Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk

28 listopada 2017, 18:00 - 28 listopada 2017, 20:00

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku od czterdziestu lat prowadzi morskie archeologiczne badania podwodne. O morskich odkryciach, wrakach statków i żaglowców opowie Iwona Pomian należąca do Bałtyckiej Grupy do spraw Ochrony Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego Bałtyku. Wykład odbędzie się 28 listopada o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej, wstęp wolny.

Zauważalny w ostatniej latach wzrost inwestycji morskich w polskich obszarach morskich spowodował bardzo intensywne prace zmierzające do rozpoznania przeszkód zalegających na bałtyckim dnie. Wśród odkrywanych obiektów coraz częściej zdarzają zabytki archeologiczne stanowiące w większości wraki statków. Do najciekawszych znalezisk należy zaliczyć pozostałości żaglowców odkrytych w akwenie przeznaczonym pod budowę głębokowodnej części portu gdańskiego zwanego w „Strategii rozwoju Portu Gdańsk do 2027 roku”, Portem Zewnętrznym lub alternatywnie Portem Centralnym. Podczas spotkania przedstawię propozycje postępowania z morskim dziedzictwem kulturowym znajdującym się w wodach Zatoki Gdańskiej – zapowiada prelegentka, Iwona Pomian.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (wcześniej Centralne), jest jedyną w Polsce instytucją kultury, prowadzącą nieprzerwanie od ponad czterdziestu lat morskie archeologiczne badania podwodne. Od wielu lat zajmuje się również działalnością związaną z ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Iwona Pomian– ukończyła studia archeologiczne z tyt. magistra w zakresie dwóch specjalności: archeologia podwodna i konserwacja zabytków archeologicznych wydobytych z wody. Od 1983 r. zawodowo związana z Narodowym Muzeum Morskim, gdzie pełni funkcję kierownika Działu Badań Podwodnych. Od 1999 roku bierze udział w pracach Bałtyckiej Grupy do spraw Ochrony Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego Bałtyku, której przewodniczyła w latach 2013-2015, od 2008r. pełnomocnik Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku ds. zabytków podwodnych.

Czwarta edycja cyklu Akademia Gdańska dotyczy wody w mieście. Prowadzący opowiedzą m.in. o sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która była jedną z pierwszych w XVI-wiecznej Europie, portowej historii Gdańska, sporcie, rekreacji i komunikacji wodnej. Podczas najbliższych spotkań usłyszymy o Stoczni Gdańskiej jako atrakcji turystycznej, Kunsztach Wodnych w Gdańsku, Stoczni Gdańskiej jako centrum wodnym Gdańska, czy o Twierdzy Wisłoujście.

Harmonogram wykładów Akademii Gdańska 2017

28 listopada, godz. 18.00, „Podwodne dziedzictwo kulturowe. Zysk czy strata dla regionu?”, Iwona Pomian, Narodowe Muzeum Morskie

12 grudnia, godz. 18.00, „Sporty wodne w dawnym Gdańsku”, Jan Daniluk, Muzeum Sopotu

Powiązane projekty