Zakład Kulturalny
aleja Rzeczypospolitej 8
Gdańsk

BILETY – [kliknij tutaj]
Cena biletów:
I pula 250, II pula 300zł

15 listopada 2023, 10:00 - 17 listopada 2023, 16:00

BILETY – [kliknij tutaj]

Cena biletów:

I pula 250, II pula 300zł

 

Przymorze LAB to cykl profesjonalnych warsztatów tanecznych i choreograficznych dla osób zawodowo i niezawodowo zajmujących się tańcem. Zajęcia odbywać się będą w dwóch pasmach warsztatowych – jako Spotkania w Praktyce oraz Weekendowe Warsztaty Choreograficzne. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Zakładzie Kulturalnym od września do listopada 2023 roku.

Spotkania w Praktyce to cykl warsztatów w formule laboratorium przeznaczony dla osób zawodowo zajmujących się tańcem i zaangażowanych nieprofesjonalistek i nieprofesjonalistów.

Spotkania skierowane są do osób zainteresowanych poszerzaniem języka i metodologii pracy choreograficznej w eksperymentalnych, interdyscyplinarnych kontekstach. Zajęcia poprowadzą praktycy tańca, choreografowie, dramaturdzy, performerzy z całego kraju. Osoby prowadzące zostały wyłonione w ramach otwartego naboru.

Program każdego z warsztatów zakłada 3 dni kilkugodzinnych zajęć oraz otwarty dla widzów, studyjny pokaz pracy grupy połączony ze spotkaniem z osobą lub osobami prowadzącymi.

 

„Praktyki siostrzeństwa – warsztaty uważności na ciało ponadindywidualne”

15–17 listopada (środa–piątek, 10:00-16:00, z przerwami)

Prowadzące: Weronika Pelczyńska, Monika Szpunar, Magda Fejdasz

 

O warsztatach:

Punktem wyjścia do zbudowania warsztatu była potrzeba doświadczania idei siostrzeństwa w działaniu. Prowadzące zajęcia ciekawi, jak poprzez taniec, performatykę oraz choreografię można umacniać to, co wspólne, inkluzywne i czułe. Tytułowe „praktyki siostrzeństwa” są realną odpowiedzią na trwający obecnie wielowymiarowy kryzys bliskości i wzajemnej troski. Praktyki badają, jak dzielenie wspólnego celu może wzmocnić znaczenie jednego, zbiorowego – ponadindywidualnego ciała i poszerzyć pole jego interpretacji na to, co grupowe, społeczne i / lub globalne. Podczas warsztatów osobom uczestniczącym zaproponowane zostaną ćwiczenia odwołujące się do dziedzictwa improwizacji, improwizacji kontaktowej oraz kolektywnych form ruchu i tańca. Celem działań będzie przyjrzenie się zagadnieniu własnej narracji – kiedy tańczymy, poruszamy się oraz temu, jak ta perspektywa wpływa na taniec w kontakcie z innym ciałem/ciałami. Będziemy zatem działać zarówno indywidualnie, jak i w relacji z innymi, studiując ludzkie ciało oraz jego wielowymiarowy i polityczny potencjał. Rozwijana metodologia praktyk siostrzeństwa znajduje swoje performatywne i choreograficzne odzwierciedlenie we wspólnych pracach prowadzących zajęcia choreografek, tancerek i performerek: Weroniki Pelczyńskiej, Moniki Szpunar i Magdy Fejdasz.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest dla grupy wiekowej 16+ i ma poziom otwarty. Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w kontakcie, chętne do pogłębiania praktyki tanecznej oraz performatywnej. Warsztat powinien zainteresować osoby eksplorujące idee kolektywnego doświadczania lub/i poszukujące narzędzi do wyrażania się w dialogu. Zapraszamy również osoby chętne do poszerzania perspektywy na to, co rozumiemy jako taniec i choreografię.

O prowadzących:

Praktyki Siostrzeństwa – inicjatywa choreograficzna powstała w 2019 roku w wyniku współpracy twórczyń choreografii, teatru i nauki. W naszej pracy idea siostrzeństwa manifestuje się poprzez choreografię i taniec. Łączy nas wspólne skupienie artystyczne oraz troska o innych i ich wkład we wspólne działanie. Naszym celem jest popularyzacja siostrzeństwa, pracując nad wzmocnieniem indywidualnych umiejętności każdego twórcy i ucieleśnieniem synergii wynikającej ze wspólnego organizowania naszej uwagi. Praktyki Siostrzeństwa prowadzą Weronika Pelczyńska, Monika Szpunar, Magda Fejdasz.

Prace i twórczość:
strona internetowa
instagram Praktyki Siostrzeństwa

 

Info: przestrzeniesztuki@ikm.gda.pl
Przymorze LAB : [kliknij tutaj]

Wszystkie wydarzenia: [kliknij tutaj]

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem Przestrzeni Sztuki Taniec w Gdańsku w roku 2023 jest Instytut Kultury Miejskiej

Program realizowany we współpracy z Zakładem Kulturalnym.