Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

22 czerwca 2017, 16:30 - 27 czerwca 2017, 19:00

Dostałeś grant i musisz zaplanować realizację zaplanowanych wydarzeń? Już planujesz wystartować w jesiennych naborach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, Kreatywna Europa lub innych? Uważasz, że warto coś usprawnić w swoich działaniach? Dołącz do naszego szkolenia. Zaplanuj swój pomysł pod okiem ekspertek z dziedzin design thinking i user experience.

Ogłaszamy nabór na dwudniowe szkolenie „Projektowanie dla kultury”. Zapraszamy na wspólne uczenie się z kolegami i koleżankami przy pizzy/kanapkach i zimnych napojach. Dopracuj swój projekt z Akademią Nowych Mediów.

Szczegóły

Szkolenia odbędą się w dniach:

21.06 i 26.06, g. 16:30-20:30 – grupa A

22.06 i 27.06 – g. 16:30-20:30 – grupa B

Koszt: 50 zł / osoba. 

Miejsce warsztatów: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, s. 209 II p.

Zapraszamy osoby pracujące w sektorze kultury, które zajmują się koordynacją wydarzeń, planowaniem przedsięwzięć, zarządzaniem projektami, zespołami. Aby praca nad pomysłami była bardziej efektywna, zapraszamy zespoły minimum 2 a maksimum 5-osobowe.

Zapisy do 16 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc.

Korzyści

Z nami nauczysz się konkretnych umiejętności, które możesz wykorzystać następnego dnia w pracy. Dowiesz się jak zaoszczędzić czas, wysiłek i pieniądze w realizacji projektów. Będziesz pracować na własnych pomysłach, dzięki czemu od razu wdrożysz zdobywaną wiedzę. Docenisz prototypowanie i testowanie rozwiązań na każdym etapie. A przy tym gwarantujemy atmosferę twórczego działania i bezcenną wymianę doświadczeń. … i kanapki.

Zapisz się już dziś. Nabór jest otwarty ale chcemy dowiedzieć się o waszych pomysłach kilku istotnych rzeczy – będziemy zatem prosić o wypełnienie kilku rubryk – zajmie to kilka minut.

Trenerki

Magdalena Laine-Zamojska // User researcher

W swojej pracy łączy ludzi z technologią. Pracuje w zespołach skupiających specjalistów z różnych dyscyplin, tworzących nowe usługi i produkty. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich metod i technik pomaga zrozumieć odbiorców i razem z nimi współtworzyć rozwiązania, które realizują ich potrzeby, i których doświadczanie jest wartościowe. Doświadczenie zdobywała w projektach i firmach charakteryzujących się różną skalą, organizacją, strukturą i zakresem działania, od małych firm rodzinnych do międzynarodowych. Wykorzystuje podejście oparte na badaniach, przy jednoczesnym zastosowaniu mechanizmów umożliwiających kreatywne działania. W procesach tworzenia nowych produktów i usług skupia się na wykorzystaniu potencjału całego zespołu.

Prowadziła szkolenia i wykłady z tematyki dot. wykorzystania metod badawczych w projektowaniu m.in. „Design Thinking for Culture” Bardzo Młoda Kultura, Miejski Service Design – Strefa Startup, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Global Service Jam (Gdynia) i Uniwersytet Gdański. Współpracowała także z takimi instytucjami i organizacjami jak Interactive Institute Swedish ICT, NODEM Network of Design and Digital Heritage oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Agnieszka Mróz // Projektantka usług w Logisfera Nova (LSN)

Wykorzystując metodologię service design oraz design thinking realizuje procesy projektowe zarówno dla firm, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Była członkiem zespołu projektowego LSN realizującego projekty dla m.in. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Biblioteki Publicznej w Gdyni, Laboratorium Innowacji Społecznej, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Kryteria naboru to:

  • główna działalność zgłaszającego musi dotyczyć kultury;
  • pomysł do dopracowania musi dotyczyć kultury.
  • W razie wielu odpowiadającym kryteriom zgłoszeń – decydować będzie czas zgłoszenia (kto pierwszy ten lepszy).
  • Przyjmujemy zgłoszenia od zespołów minimum 2 a maksimum 5 osobowych.

Akademia Nowych Mediów to kompleksowy projekt Instytutu Kultury Miejskiej, którego celem jest podniesienie kompetencji kadr kultury w zakresie edukacji medialnej i informacyjnej. Chcemy pokazać jak można wprowadzać elementy edukacji medialnej i informacyjnej w działania animacyjne oraz programy edukacyjne w kulturze. Zależy nam również na pokazaniu jak bezpośrednio można edukować o nowych mediach, a także jak mogą one wzbogacić warsztat pracy kadr kultury. Będziemy zajmować się przede wszystkim aktywnym i kreatywnym korzystaniem z nowych mediów, tematami działań będą m.in media społecznościowe, blogi, Wikipedia, domena publiczna, programowanie, storytelling, kwestie prawne. W tworzeniu Akademii skorzystamy z doświadczeń ze zrealizowanych projektów Medialab Gdańsk. Akademia Nowych Mediów to sposób na zaprezentowanie potencjału nowych mediów dla kadr kultury i naukę takiego z nich korzystania w pracy edukacyjnej i animacyjnej, które pozwoli zwiększyć kompetencje medialne i informacyjne uczestników kultury.

www.akademia.medialabgdansk.pl

Powiązane projekty