Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk

10 czerwca 2017, 10:00 - 11 czerwca 2017, 15:00

Realizacja projektu dla grup międzynarodowych niesie ze sobą nieco inne wyzwania niż ta sama praca w grupie jednorodnej kulturowo, posługującej się swoim językiem. Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens Wyzwania w projektach międzynarodowych, które poprowadzi Kinga Karp – trenerka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo, psycholożka i moderatorka.

Na warsztatach:

  • Poznasz dobre praktyki z zakresu realizacji projektów międzynarodowych.
  • Nauczysz się planowania projektów międzynarodowych z dbałością o potrzeby jego uczestniczek i uczestników.
  • Wraz z innymi osobami uczestniczącymi wypracujesz możliwe rozwiązania potencjalnie trudnych sytuacji w czasie realizacji projektu międzynarodowego.
  • Poznasz techniki z zakresu pozaformalnych metod pracy z grupą międzynarodową.

Osoba prowadząca:

Kinga Karp – trenerka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo, psycholożka i moderatorka.  Związaną z wieloma inicjatywami społecznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Od 11 lat prowadzi warsztaty, konferencje, konsultacje społeczne i szkolenia (w języku polskim i angielskim) w ramach projektów lokalnych i międzynarodowych. Jest członkinią zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Od kilku lat współtworzy i realizuje projekty międzynarodowe z zakresu dzielenia się dobrymi praktykami w przeciwdziałaniu homofobii i w promowaniu metod edukacji pozaformalnej. Wraz z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytutem Działań Twórczych i organizacjami partnerskimi z różnych krajów europejskich realizowała projekty: Colors behind the rainbow (2014), Colors beyond the rainbow (2016), Inni to My (2015-2016), The others is us (2016), Non-formal education methods for teachers (2017) pełniąc w nich rolę opiekunki merytorycznej i/lub facylitatorki. Moderuje seminaria i konferencje międzynarodowe.

Dla osób z województwa pomorskiego. Osoby spoza Trójmiasta potrzebujące noclegu i zwrotu kosztów dojazdu prosimy o kontakt.

Zapisy na warsztaty odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy odesłać do 4 czerwca 2017 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, numer faxu: 58 760 72 15.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty „Wyzwania w projektach międzynarodowych”.

Informacje o warsztacie „Wyzwania w projektach międzynarodowych”. 

Powiązane projekty