W lutym w ramach Akademii Active Citizens zapraszamy na warsztaty dotyczące Sprawiedliwości naprawczej (restorative justice), która opiera się na jednej z funkcjonujących teorii sprawiedliwości. Zajęcia mają zainspirować osoby uczestniczące do wprowadzenia narzędzi sprawiedliwości naprawczej w grupach, czy społecznościach, w których pracują. Prezentowane metody mają zastosowanie zarówno w szkole, jak i w innych grupach. Warsztaty odbędą się 24-25 lutego, zapisy trwają do 31 stycznia 2018 roku. 

Koncepcja sprawiedliwości naprawczej okazała się niezwykle skuteczna w przeciwdziałaniu przemocy, a także budowaniu poczucia bezpieczeństwa i podtrzymywaniu dobrych relacji w grupach np. w szkole, zarówno pomiędzy gronem pedagogicznym i uczniowskim, jak i wewnątrz tych grup. Pokazują to programy stosowane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Norwegii, coraz częściej również w Polsce.

Cel szkolenia:

  • zapoznanie się z założeniami i filozofią sprawiedliwości naprawczej (Restorative Justice)
  • zwiększenie świadomości własnych postaw wobec przemocy i konsekwencji tych postaw
  • refleksja nad własną postawą w sytuacji konfliktu i przemocy
  • zapoznanie z narzędziami wypracowanymi w ramach sprawiedliwości naprawczej (Restorative Practices)
  • zwiększenie umiejętności reagowania na sytuacje przemocy (w tym cyberprzemocy), z wykorzystaniem praktyk naprawczych
  • zwiększenie umiejętności tworzenia bezpiecznej przestrzeni w grupie.

 

Zapisy:

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego formularz zgłoszeniowy (pobierz)Formularz należy odesłać do 31.01.2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 06.02. 2018 r.

Osoba prowadząca:

Katarzyna Dułak – psycholożka, psychoterapeutka i  trenerka specjalizująca się w zagadnieniach antydyskryminacyjnych: edukacji empatycznej przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Queer Studies, dwóch szkół trenerskich: pracowni wrażliwości genderowej w Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na Rzecz Równości i Różnorodności. Absolwentka kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Brief Solution Focused Therapy) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stażu w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Tworzy i realizuje programy edukacji antydyskryminacyjnej i empatycznej dla młodzieży i osób dorosłych (ponad 2 000 godzin szkoleniowych), w tym sprawiedliwość naprawcza, przy współpracy z Marcinem Gerwinem. Współzałożycielka Grupy Edukacyjnej BezTabu prowadzącej zajęcia z edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. Współogranizatorka Inicjatywy Edukacji Empatycznej w Gdańsku. Doświadczenie w dydaktyce antydyskryminacyjnej z osobami dorosłymi i młodzieżą zdobywała w Polsce oraz w projektach badawczych i edukacyjnych w Hiszpanii, Słowacji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Autorka publikacji w obszarze edukacji i wsparcia psychologicznego.

Więcej informacji (dokument)

Powiązane projekty