Włączmy się w puls i plusk miejskich nurtów! Tych ulicznych oraz tych rzecznych. Przewodniczkami niech nam będą
perspektywy i arterie wyprowadzone z budynku nowej siedziby Instytutu Kultury Miejskiej (Kunsztu Wodnego). Szpilkę startową wbijamy tuż obok – w dywan placu rozpostartego pomiędzy mocnymi ścianami. W kolejnych miesiącach wyruszymy stąd, dryfem, w cztery strony miasta:
niemal na wschód, prawie na północ, na południe i nieco na zachód.

Podążymy wzrokiem za pierzejami, oprzemy ciała o masywy ścian. Doświadczalnie, jak palcami po płynącej powierzchni
– odczytamy nitki i szwy śródmiejskiej tkanki, zobaczymy osnowy oraz wątki, z których jest zbudowana, i to, jakie tworzy
z nich sploty. Będziemy to czuć i nazywać.

Spodziewajcie się formy złożonej oraz materii mieszanej: wnętrza z zewnętrzem, muru i wody, Moniki z Anetą, ludzkiej
dłoni na skórze miasta; i odwrotnie. No i przede wszystkim – z wami nas.

„Śródmiejski Dryf” to cykl sześciu spotkań złożonych każdorazowo z dwóch komponentów: z wykładu w
Instytucie Kultury Miejskiej oraz wędrówki przez sąsiadujące z siedzibą IKM dystrykty, ulice i place. W części teoretycznej
wprowadzimy Was w zagadnienia miejskości, które po opuszczeniu Instytutu Kultury Miejskiej rozpoznacie na
przykładzie gdańskiego śródmieścia.
Oczekujcie rozmów o architekturze: jej fasadach, otworach, o ścianach, ich proporcjach i wysokościach, kolorach
i fakturach, o przestrzennych jakościach oraz o jakości życia i bycia w konkretnych miejscach. Wspólne
przemierzanie miasta pozwoli namacalnie doświadczyć sposobów, w jakie architektura może tworzyć spójne,
otulające wnętrza wspólne. I odwrotnie: jak łatwo może nas – mieszkankę, turystę, przedsiębiorczynię – owych
wnętrz pozbawiać.

Co dwa miesiące; w czwartki, pod wieczór. Zapraszamy.
Aneta Lehmann
Monika Zawadzka