Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

20 marca 2019, 18:00 - 20 marca 2019, 20:00

Nie licząc wyjątków, wszyscy popierają wolność słowa, różnie ją jednak rozumiejąc. Pytanie, jakie stawiamy brzmi: gdzie przebiega granica między wolnością słowa, do jakiej mamy prawo, a tą, z której korzystać nie powinniśmy? Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Filozofia w IKM. Odpowiedzi poszuka Artur Szutta. 20 marca o godzinie 18.00.

Wolność słowa. Jedni ograniczają tę wolność zgadzając się jedynie na prawo głoszenia tych poglądów, które uznają za słuszne; inni nie stawiają jej żadnych granic. Wielu w swoich poglądach na temat wolności słowa znajduje się pomiędzy tymi skrajnościami.

Artur Szutta – filozof, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny magazynu „Filozofuj!”. Specjalizuje się w filozofii społecznej, etyce i metaetyce.

Powiązane projekty