ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

UWAGA! WYDARZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE!

19 października, godzina 17:00 – 20:00 | Ptasie warsztaty. Zostań dobrym obserwatorem! Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku 10+ (z opiekunami)
Organizator: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Zespół Pomorskiego Biura w Rumi
Liczba uczestników ograniczona.
Obowiązują zapisy: pomorze@otop.org.pl. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Przy zapisie prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz adresu email, pod którym można się skontaktować z opiekunem. Uwaga: podczas warsztatów obowiązuje zakrywanie nosta i ust.

Potrzebujemy kontaktu z przyrodą na co dzień – najmocniej przekonaliśmy się o tym podczas ograniczeń, jakie dostknęły prawie każdego z nas w trakcie lockdownu. Umiejętność dostrzegania poszczególnych elementów otaczającej nas natury daje dużo satysfakcji, przy okazji uczymy się też szacunku do przyrody. Zespół Pomorskiego Biura OTOP (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) zaprasza na spotkanie i warsztaty poświęcone temu, jak zostać dobrym obserwatorem przyrody.

OTOP to organizacja zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Podczas warsztatów w ramach Otwartego IKM pracownicy Pomorskiego Biura OTOP pokażą, jak być gościem w świecie przyrody, czyli jak ją podglądać i korzystać z jej dobrodziejstw w sposób dla przyrody przyjazny. Podczas tego spotkania skupimy się na ptakach – są prawie wszędzie, łatwo je zauważyć i usłyszeć.

Na spotkanie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od dziesięciu lat. Naszymi gośćmi będą Małgorzata Mizgalska, która poprowadzi część poświęconą ptakom, oraz Mariusz Miotke, kierownik rezerwatu przyrody Beka – zaprasza Hanna Rachwald z OTOPu.

Podczas spotkania wspólnie obejrzymy film o odpowiedzialnym obserwowaniu przyrody na przykładzie rezerwatu przyrody Beka. Natomiast w części warsztatowej prowadzący odpowiedzą na wszelkie pytania uczestników. Porozmawiamy też o głosach ptaków i zostawianych przez nich śladach, oraz czego możemy się dowiedzieć z obserwacji ptaków i samej ich obecności w danym miejscu. Będzie też czas na bliskie spotkanie z gniazdami, zrzutkami i piórami ptaków. Trzecia część spotkania będzie poświęcona jesiennej wędrówce ptaków.

O organizatorze:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego. Zajmuje się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Powadzi działania z dziedziny monitoringu, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko oraz edukacji. Jest jedną z największych organizacji chroniących przyrodę w Polsce i polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

O prowadzących: 

Małgorzata Mizgalska – edukator przyrodniczy z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i zajęć przyrodniczych dla różnych grup wiekowych. Współpracownik Błękitnej Szkoły przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym, Fundacji Akcja Bałtycka, GBPW KULING oraz OTOP. Prowadzi wykłady i zajęcia warsztatowe związane z tematyką ochrony sów, ekologii małych ssaków, czynnej ochrony przyrody. W ramach niniejszego wydarzenia poprowadzi warsztatową część zajęć związanych z tematem „Głosy i ślady ptaków, czyli co oprócz bezpośrednich obserwacji mówi nam o obecności ptaków”.

Mariusz Miotke – kierownik rezerwatu przyrody Beka, odpowiedzialny za wdrażanie działań ochronnych w rezerwacie, zaangażowany w realizację zadań edukacyjnych związanych z rezerwatem, a także w działania rozwijające odpowiedzialną turystykę na terenach chronionych.

Hanna Rachwald – specjalista ds. edukacji, prowadzi projekty i działania edukacyjne na poziomie krajowym i lokalnym, związane z tematyką ochrony ptaków, a w rejonie gdańskim z rezerwatem przyrody Beka. Zaangażowana w przygotowywanie przyrodniczych materiałów edukacyjnych. Od kilku lat jeden z krajowych koordynatorów projektu poświęconego wiosennym obserwacjom ptaków „Spring Alive”.

Powiązane projekty