Instytut Kultury Miejskiej, Długi Targ 39/40, Gdańsk

14 września 2018, 19:00 - 14 września 2018, 20:30

Wybór partnera i partnerki życiowej, pozycja dziecka, uroczystości rodzinne, pojęcie domu oraz przemiany tradycyjnej rodziny muzułmańskiej – to tylko niektóre tematy, jakie poruszy Nidal Abu Tabaq podczas prelekcji poświęconej rodzinie w islamie. Na spotkanie i dyskusję zaprasza organizator, Pomorski Oddział Ligi Muzułmańskiej RP. 

Prelekcję poprowadzi Nidal Abu Tabaq, autor wielu artykułów i publikacji o tematyce islamskiej oraz książki Małżeństwo w islamie. Podczas wykładu przybliży słuchaczom zasady funkcjonowania rodzimy w kulturze islamskiej: jaka jest struktura rodziny, pozycja kobiety, jak się dokonuje wyboru partnera oraz jak wyglądają współczesne przemiany tradycyjnej rodziny muzułmańskiej. Nie zabraknie też informacji o uroczystościach rodzinnych, tradycyjnych weselach i innych ogólnie przyjętych zwyczajach.

Po wykładzie zapraszamy do dyskusji z prowadzącym oraz innymi gośćmi, muzułmanami mieszkającymi w Polsce.

Współczesny świat muzułmański staje się coraz bardziej zróżnicowany. Do najbardziej widocznych należy napięcie między tradycją a nowoczesnością. Islam coraz bardziej ulega wpływom procesów globalizacji w zasadzie we wszystkich dziedzinach, zwłaszcza w sferze polityki i gospodarki. Również w dziedzinie kultury, mimo ciążenia ku tradycji, muzułmanie konfrontowani są nieustannie z tzw. standardami zachodnioeuropejskimi. Współcześnie wielu mieszkańców świata islamu, hołdujących nowoczesnym wzorcom życia, zdobywa za granicą wszechstronne i gruntowne wykształcenie. Przyjmując zachodnioeuropejski styl, muzułmanin musi określić swój stosunek do własnej tożsamości wynikającej z racji urodzenia i wychowania.

Zasady moralności natomiast zobowiązują kobiety do przestrzegania prawa hidżabu,czyli zasłaniania przede wszystkim twarzy, noszenia długich, obszernych szat i skromnego spuszczania wzroku. Zasłona zakładana przez muzułmankę: arabski hidżab, perski czador, turecki czarczaf, mimo że budzi obecnie wiele kontrowersji, a poza islamem uważana jest za przejaw dyskryminacji kobiet, stanowi jedną z tajemnic zwyczajowego kodeksu, dotąd przestrzeganego w wielu krajach Orientu.To, co w jednej religii uważane jest za przejaw obrony dobra kobiety, w innej traktowane jest, jako przejaw dyskryminacji. Przemiany obyczajowe, jakie dokonują się w czasach współczesnych na całym świecie, przebiegają bardzo różnie i są w dużym stopniu zależne od akceptacji pluralizmu kulturowego, lub też tzw. fundamentalizmu religijnego.

Cytat z książki Małżeństwo i rodzina w chrześcijaństwie i islamie. Wspólne tradycje Marii Jolanty Żmichrowskiej

O prowadzącym:

Nidal Abu Tabaq od wielu lat aktywnie uczestniczy w dialogu międzykulturowym poprzez wykłady i szkolenia, artykuły prasowe i publikacje, wywiady, komentarze. Jest dyrektorem Islamskiego Centrum Kultury w Lublinie oraz przewodniczącym Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia Kulturalnego. Zadaniem Stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy na temat kultury i cywilizacji islamu oraz popularyzacja tej wiedzy w rozmaitych środowiskach, jak również współpraca z innymi organizacjami działającymi w tym zakresie w Polsce i zagranicą. Stowarzyszenie współpracuje też z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kierunku budowania tolerancji i wzajemnego zrozumienia między wyznawcami różnych religii w Polsce. Zajmuje się też organizowaniem pomocy materialnej dla potrzebujących. Nidal Abu Tabaq prowadził m.in. wykład podczas projektu pt. „Okno na kulturę” na Uniwersytecie Gdańskim,brał udział w dyskusji o Islamie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku oraz w Muzeum w Sopocie (Dzień Kultury Arabsko-Muzułmańskiej na Grodzisku).

Powiązane projekty