Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk

15 grudnia 2017, 16:00 - 15 grudnia 2017, 19:00

Fundacja im. Helen Keller zaprasza 15 grudnia o godz. 16.00 na spotkanie poświęcone projektowi „Sztuka Pełnosprawna”. Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa prac powstałych podczas cyklu warsztatów w ramach wspomnianego projektu. 

Projekt „Sztuka pełnosprawna” powstał w odpowiedzi na potrzeby środowiska osób dotkniętych niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Fundacja im. Helen Keller od czerwca prowadziła warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i/lub słuchu, członków ich rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy. Ich celem była rehabilitacja społeczna poprzez sztukę i działania twórcze, rozbudzenie kreatywnych zainteresowań uczestników, stworzenie możliwości osobistego i zawodowego rozwoju, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie ich znaczenia w społeczeństwie i poprawa samooceny. Podczas warsztatów uczestnicy poznali bardzo różne techniki artystycznego wyrazu – ceramika, witraż i tkanina.

Przyszedł czas na podsumowanie projektu – odbędzie się ono 15 grudnia Sieni Instytutu Kultury Miejskiej. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, a organizatorzy mają nadzieję, że zaowocuje kolejnymi podobnymi działaniami.

Spotkanie poprowadzi Iwona Rozbicka. Podczas wydarzenia organizatorzy zapewniają audiodeskrypcję oraz tłumaczenie na język migowy.

Powiązane projekty