Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na warsztaty dla artystów. Marcin Ilski, założyciel społeczności Smutni trenerzy rozwoju osobistego, wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami będzie pracował nad ułatwieniem komunikacji z urzędami, organizacjami i potencjalnymi klientami oraz radzeniem sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.

Opis warsztatu:

Osoby wykonujące tzw. wolne zawody mierzą się z licznymi wyzwaniami związanymi z potocznym wyobrażeniem o tym, czym się zajmują i czy ich praca jest społecznie „użyteczna”. Nasz warsztat ma dostarczyć uczestnikom wiedzę i narzędzia, które ułatwią im komunikację z urzędami, organizacjami i potencjalnymi klientami. Obejmą one również techniki radzenia sobie ze stresem oraz sytuacjami trudnymi/konfliktowymi.

Warsztat opiera się na zasadach myślenia systemowego Petera Senge, podstawach ramowania w komunikacji Georga Lakoffa., oraz refleksjach na temat pracy twórczej socjologa Richarda Sennetta.

Program:

1. Zasady komunikacji z instytucjami oraz indywidualnymi klientami.

2. Jak tworzyć spójny i zrozumiały przekaz na temat wykonywanej przez siebie pracy.

3. Myślenie systemowe w działaniach osób wykonujących wolne zawody.

4. Metody radzenia sobie ze stresem. Profilaktyka konfliktów.

5. Etyka Dobrej Roboty – o rzemiośle i mistrzostwie. Zasady. Narzędzia. Działanie. Szczegółowy program będzie dostosowany do potrzeb uczestników i uczestniczek warsztatu.

Osoba prowadząca:

Marcin Ilski – trener kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Założyciel społeczności Smutni trenerzy rozwoju osobistego. Współpracował, między innymi, z: Korpusem Służby Cywilnej, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Federacją Organizacji Pozarządowych Mazowia. Zajmuje się propagowaniem idei zarządzania humanistycznego, czyli skupionego na człowieku, a nie tylko na celach/wynikach.

Zapisy trwają do wyczerpania limitu miejsc.

www.kulturalnawymiana.evenea.pl

Liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 16 czerwca.

Udział w warsztacie jest bezpłatny.


Warsztat jest częścią programu KaWa – Kulturalna Wymiana. Kulturalna wymiana to program Instytutu Kultury Miejskiej, który pomaga praktykom kultury w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności.

Kontakt: slawomir.czarnecki@ikm.gda.pl

Powiązane projekty