Aleja Zwycięstwa 29, Gdańsk

16 czerwca 2018, 12:00 - 16 czerwca 2018, 14:00

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza Państwa na ostatni spacer z cyklu Zielone miasto. Tym razem towarzyszyć nam będzie jedno z naszych  najpiękniejszych drzew, któremu nazwę zawdzięcza pierwszy wakacyjny miesiąc. Lipy zakwitają już w czerwcu, jednak to następny miesiąc, kiedy są w pełnym rozkwicie, skojarzono z przyjemnym, słodkim zapachem lipowych kwiatów. Lipy tworzą w Gdańsku niezwykły zabytek, jest nim aleja łącząca śródmieście miasta z Wrzeszczem.

Ukoronowaniem tegorocznych „Gdańskich Miniatur” będzie spacer po niezwykłych zielonych obszarach znajdujących się w samym sercu naszego miasta. Wspólnie poznamy dzieje Wielkiej Alei powstałej XVII w. Dowiemy się kim był Daniel Gralath – pomysłodawca obsadzenia alei lipami. Odwiedzimy również Park Akademicki przy Politechnice Gdańskiej, który niegdyś stanowił miejską nekropolię.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Spacer dla szkół
11.06 – 10.00, 11.30, 13.00 gra miejska-spacer dla szkół.
Obowiązują wcześniejsze zapisy, do 07.06.2018 r. na adres e-mail: miniatury@ikm.gda.pl
Grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenia do dnia 07.06.2018 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun). Organizatorzy informują, że zapewniają oprowadzanie. Nie zwalnia to Państwa z obowiązku zapewnienia osobom nieletnim opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Spacer dla rodzin i grup nieformalnych
16.06 – 12.00 gra miejska-spacer dla rodzin i grup nieformalnych.
Spotkanie: Gdańsk, Aleja Zwycięstwa 29 (na wysokości przystanku Opera Bałtycka).
Informacje: miniatury@ikm.gda.pl Spacer w trakcie jego przebiegu będzie fotografowany i filmowany.

 

Biorący udział w spacerze, poprzez dokonanie zgłoszenia, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielają Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku nieodpłatnie zgody na rejestrację utrwalającą ich wizerunek oraz zezwalają na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu spacerów zawierających ich wizerunek poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Instytutu Kultury Miejskiej, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Instytutu Kultury Miejskiej lub na ich stronie internetowej, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Powiązane projekty