O nas

Inspirujemy

Zachęcamy do odkrywania miasta poprzez udział w alternatywnych spacerach i wykładach, tematyczne cykle spotkań o mieście, architekturze i historii. ● Inspirujemy do poznawania miejskich przestrzeni poprzez działania artystyczne.

Wspieramy

Wydajemy publikacje dotyczące Gdańska, tożsamości miasta oraz miejskich praktyk kulinarnych ● Wspieramy kadry kultury, organizując warsztaty, szkolenia i konferencje oraz prowadząc badania.

Tworzymy

Tworzymy wydarzenia dla i z udziałem mieszkańców ● Interesuje nas kultura miejska, działania w przestrzeni publicznej, różne praktyki uczestnictwa i aktywności.