Dziecięcy Klub Filmowy, zaprasza dzieci w świat kinematografii i dyskusji na jej temat. Spotkania DzKF’u odbywają się raz w miesiącu, w soboty o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej (Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40).

Każde spotkanie rozpoczyna krótka prelekcja wprowadzająca w tematykę filmu i elementy, na które warto zwrócić uwagę podczas seansu. Po filmie odbywa się dyskusja z dziećmi dotycząca problematyki filmu. Prelekcje i dyskusje prowadzi Jolanta Manthey, doświadczona prelegentka, m.in. Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.


www.facebook.com/dzieciecyklubfilmowy


 

Kontakt

Marta Mirońska

Marta Mirońska

Koordynuje inicjatywy poświęcone dzieciom i młodzieży, m.in. cykliczne spotkania Dziecięcego Klubu Filmowego.

marta.mironska@ikm.gda.pl