Nagroda Literacka „Europejski Poeta Wolności” została ustanowiona przez Miasto Gdańsk w 2008 roku. Jej celem jest wyróżnienie wybitnych artystycznie zjawisk poetyckich podejmujących temat szeroko rozumianej wolności, jednocześnie charakteryzujących się wybitnymi wartościami artystycznymi.

Przyznawaną co dwa lata nagrodę (statuetkę oraz 100 tys. złotych) otrzymuje poeta z kraju europejskiego, który, zdaniem jury, w najbardziej oryginalny sposób pisze o wolności rozumianej w kategoriach osobistych, politycznych, religijnych oraz jako prawo do ekspresji intelektualnej, uczuciowej i zmysłowej.

Nominowani do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności 2020

Jury Nagrody Europejski Poeta Wolności, pod przewodnictwem Krzysztofa Czyżewskiego, ogłosiło nominacje do 6. edycji Nagrody. Poeci i poetki pochodzą z ośmiu europejskich państw: Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy i Malty. Laureata Nagrody poznamy w marcu 2020 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury Europejski Poeta Wolności w Gdańsku. Więcej informacji: www.europejskipoetawolnosci.pl.

Głównym założeniem ufundowanej przez Miasto Gdańsk Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności jest przybliżanie polskiemu czytelnikowi wspólnot, języków i literackich wizji świata z całej Europy. Tomy nominowanych poetów zgłaszane są przez wybitnych tłumaczy literatury, dzięki którym poznajemy nowych twórców i ich państwa, ale przede wszystkim nowe konteksty kulturowe europejskiej wspólnoty.

Jury, pracujące w składzie: Krzysztof Czyżewski – przewodniczący, Paweł Huelle, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska, Olga Tokarczuk oraz niegłosujący sekretarz jury Andrzej Jagodziński, wyłoniło następujących kandydatów i kandydatki do Nagrody w 2020 roku:

 • Darko Cvijetić (Bośnia i Hercegowina) – za tom „Ježene kožice” (2017), przekład Miłosz Waligórski;
 • Balša Brković (Czarnogóra) – za tom „Crno igralište” („Czarne boisko”, 2017), przekład Agnieszka Schreier;
 • Zwiad Ratiani (Gruzja) – za tom „Tobie wolno” (2015), przekład Magdalena Nowakowska;
 • Sinéad Morrissey (Irlandia) – za tom „On Balance” (2017), przekład Magdalena Heydel;
 • Agnė Žagrakalytė (Litwa) – za tom „Štai” (2017), przekład Agnieszka Rembiałkowska;
 • Jean Portante (Luksemburg) – za tom „Aprés le tremblement” (2013), przekład Wawrzyniec Brzozowski;
 • Inga Gaile (Łotwa) – za tom „Lieldienas” („Wielkanoc”, 2018), przekład Agnieszka Smarzewska;
 • Antoine Cassar (Malta) – za tom „Erbgħim Jum” („Czterdzieści dni”, 2017), przekład Zuzanna Gawron, Urszula Zielińska.

Wszystkie nominowane tomy zostaną premierowo przetłumaczone i opublikowane w języku polskim i zaprezentowane podczas Festiwalu Europejski Poeta Wolności w marcu 2020 roku. Wręczana podczas wydarzenia nagroda główna to 100 000 zł dla poety oraz 20 000 zł dla tłumacza.

Laureaci Nagród Literackich „Europejski Poeta Wolności”

 • 2018: Linda Vilhjálmsdóttir za tom „Wolność”; Nagroda dla Tłumacza: Jacek Godek
 • 2016: Ana Blandiana za tom „Moja ojczyzna A4”; Nagroda dla Tłumacza: Joanna Kornaś-Warwas
 • 2014: Dorta Jagić za tom „Kanapa na rynku”; Nagroda dla Tłumacza: Małgorzata Wierzbicka
 • 2012: Durs Grünbein za tom „Mizantrop na Capri”; Nagroda dla Tłumacza: Andrzej Kopacki
 • 2010: Uładzimier Arłoŭ za tom „Prom przez kanał La Manche”

www.europejskipoetawolnosci.pl


Kontakt

Ana Matusevic

Specjalistka ds. promocji i organizacji projektów literackich w Instytucie Kultury Miejskiej.

e-mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl
Twitter: @anamatusevic
tel. 664975905

Ewa Przybojewska

W IKM odpowiada za zamówienia publiczne oraz wspiera pozostałych pracowników w sprawach formalnoprawnych (opiniowanie umów, rozliczenia projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych). Jest koordynatorką Festiwalu Europejski Poeta Wolności.

ewa.przybojewska@ikm.gda.pl

 

Instytut Kultury Miejskiej 2019