Miasto i las

Projekt archiwalny

Od października w Instytucie Kultury Miejskiej ruszamy z programem edukacyjnym Miasto i Las, który skierowany jest do dzieci. Dzięki projektowi chcemy zwrócić uwagę na zwyczaje, potrzeby zwierząt, zwłaszcza ptaków w mieście. Uczestnikami projektu będą dzieci ze szkół podstawowych (klasy 4 – 6). Dzieci będą brały udział zarówno w spacerach połączonych z wykładami dotyczącymi życia ptaków w mieście, jak i będą tworzyli pod okiem eksperta karmniki. Do projektu, którego pomysłodawczynią jest Ewa Solarz, zaproszeni też zostaną studenci projektowania z gdańskiej ASP, którzy zaprojektują gdański karmnik.

Oprócz tego w ramach działań zorganizowane zostaną wykłady oraz warsztaty dla rodzin. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na ochrony środowiska oraz na postawę proekologiczną. Planujemy, iż projekt zrealizowany zostanie w okresie od października 2018 do kwietnia 2019 roku.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTY MIASTO I LAS

Projektujemy karmnik! Konkurs dla klas 4-6 szkół podstawowych

Na zbliżającą się zimę warto przyszykować karmniki dla ptaków żyjących w mieście. Instytut Kultury Miejskiej zaprasza uczniów i uczennice klas 4-6 szkół podstawowych do zaprojektowania nietypowych karmników. Najlepsze zostaną wybrane do realizacji i wystawy, która odbędzie się w styczniu 2019 roku.

Konkurs zwraca uwagę na ptaki żyjące w mieście i problem ich dokarmiania zimą.

Liczymy, że przesłane projekty będą różnorodne, nieszablonowe. Konkurs jest doskonałą propozycją dla nauczycieli biologii czy plastyki, którzy w kreatywny sposób mogą zainteresować dzieci ptactwem, rozwijać ich zainteresowania i umiejętności manualne – mówi Margareta Sobczak z IKM.

Projektując karmniki dzieci mimochodem dowiedzą się więcej o tym, jak powinny one wyglądać, by były wygodne dla ptaków i jaki, odpowiedni pokarm w nich umieszczać, aby wziąć udział w pierwszym etapie konkursu należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go razem z projektem karmnika wykonanym w formacie A3 do siedziby Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Długi Targ 39/40 do 30 października 2018 roku.

Konkurs Projektujemy karmnik składa się z dwóch etapów

Etap I: projektowanie karmników na papierze. Etap II: przygotowanie i złożenie w siedzibie IKM gotowych karmników, spośród których zostana wybrane przedmioty na wystawę finałową.

Wystawa, na której zostaną pokazane karmniki, jest częścią programu edukacyjnego Miasto i las autorstwa Ewy Solorz, którego celem jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej wśród uczniów, wykorzystanie aktywnej edukacji ekologicznej oraz promocji pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnego środowiska naturalnego. Wystawa Miasto i las prezentowana była w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (2017), Targach Rzeczy Ładnych (2017), Łódź Design Festival (2017).

Etap I, 1.10 – 30.10.2018
Nadsyłanie projektów karmników wykonanych na papierze wraz krótkim opisem uwzględniającym sposób budowy oraz materiały, z jakich zbudowany zostanie karmnik (stworzenie projektu karmnika dla ptaków, który wykonany zostanie dowolną techniką plastyczną na papierze formatu A3, dodanie opisu projektu karmnika uwzględniającego sposób budowy oraz materiały, z jakich zostanie wykonany karmnik, a także poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego).

Pozytywnie ocenione przez Komisje Konkursową projekty przejdą do drugiego etapu Konkursu. Ogłoszenie wyników związane z przejściem wybranych uczestników do drugiego etapu Konkursu nastąpi 8 listopada 2018.

Etap II, 12.11 – 12.12.2018
Złożenie w siedzibie Organizatora gotowych karmników, wykonanych zgodnie z wybranymi w I etapie projektami, spośród których wybrane zostaną karmniki na wystawę. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019.

Projekt karmnika powinien odnosić się bezpośrednio do tematu konkursu, oraz spełniać kilka warunków:
a. funkcjonalność i wygoda w użyciu przez ptaki.
b. estetyka,
c. nowatorstwo,
d. oryginalność,
e. użycie materiałów biodegradowalnych.
Praca konkursowa nie może być dziełem zbiorowym. Można składać jedynie prace wykonane indywidualnie.

Wyniki konkursu

Powołana zostanie pięcioosobowa Komisja konkursowa, a decyzje komisji zapadać będą większością głosów. W pierwszym etapie komisja wybierze 50 projektów karmników. W drugim etapie 27 projektów do realizacji. Nagrodą w konkursie jest udział w wystawie, która odbędzie się 15 marca 2019 r. oraz nagrody rzeczowe przygotowane przez Organizatora.

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy Miasto i Las (docx)

Formularz zgłoszeniowy Miasto i Las (pdf)

Regulamin konkursu Miasto i Lasy

Organizatorem konkursu jest Instytut Kultury Miejskiej.

Partnerzy:

Kontakt