Odcinki

Projekt archiwalny

ODCINKI to nowy cykl wydarzeń organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej od 2016 roku.

Jego formuła łączy w sobie muzykę, sztukę wideo, elementy teatru, performansu oraz innych dziedzin sztuki. Każdy Odcinek to wydarzenie site-specific, czyli w pełni zanurzone w miejscu, w którym będzie się odbywało – z niego wyrosłe i do niego nawiązujące. www.odcinki.com

Pierwsze wydarzenie – Odcinek mizofoniczny odbyło się w czerwcu 2016 roku na Szańcu Jezuickim. Film dokumentujący występ Wielkiej Orkiestry Mizofonicznej: https://www.youtube.com/watch?v=Cb6ciGaVV_4.

Odcinek to fragment, cząstka, wybrany segment, to, co – wyznaczone punktem początku i końca – znajduje się pomiędzy. Odcinek drogi i czasu, odcinek miasta – miasto w odcinkach. Po angielsku „odcinek serialu” to episode, który w dosłownym przekładzie na język polski oznacza zarówno krótkotrwałe i niewiele znaczące zdarzenie w życiu człowieka, jak i rzut choroby psychicznej. Epizod choroby może dotknąć nas tylko raz w życiu i nigdy się nie powtórzyć, a jednak – raz przebyty – zawsze predestynuje do kolejnego zachorowania.

Każdy Odcinek będzie jednorazową, niepowtarzalną interwencją artystyczną w wybranej przestrzeni, a jego dramaturgię wyznaczą wątki poruszane w kolejnych edycjach. Następujące po sobie Odcinki dotykać będą tematów ludzkich stanów cielesnych i emocjonalnych oraz zjawisk nie do końca zrozumiałych, ale rzeczywistych. Przełożone na język muzyki, sztuki i performansu stany i zjawiska umieszczone zostaną w ciekawym kontekście architektonicznym, historycznym lub przyrodniczym.

ODCINEK ANTROPOMORFICZNY
(2018)

O charakterze wydarzenia opowiada Natalia Cyrzan z Instytutu Kultury Miejskiej, autorka koncepcji Odcinka antropomorficznego:

Wydarzenie dotyczyć będzie kilku aspektów tego, co można by szeroko określić mianem kwestii zwierzęcej. Antropomorfizm to – według znanej nam jeszcze ze szkoły podstawowej definicji – zjawisko przypisywania zwierzętom cech ludzkich. W swoim założeniu ma to być wyraz sublimacji i ubogacenia zwierzęcia ponad jego zwierzęcą „ułomność” – zwierzę zyskuje podmiotowość poprzez swoje podobieństwo do człowieka czyli wtedy, gdy przemówi ludzkim głosem, patrzy na nas wzrokiem, w którym rozpoznajemy cechy ludzkiego smutku albo np. je makaron dwiema łapkami przypominając tym samym małe dziecko. W rozumieniu rozwijającej się od kilkudziesięciu lat na świecie, a od kilku lat również w Polsce dziedziny animal studies taki sposób postrzegania zwierząt jest deprecjonującym wyrazem antropocentryzmu czyli założenia, że świat podporządkowany jest wyłącznie człowiekowi .

Odcinek antropomorficzny nie będzie działaniem aktywistycznym, a raczej wydarzeniem artystycznym opartym na pewnej koncepcji i przetwarzającym ją przy użyciu symbolicznych i abstrakcyjnych środków artystycznych.

Miejscem działania będzie znajdująca się na skraju lasu Harcerska Baza Obozowa Morena – obiekt, który powstał na początku lat 70-tych i do tej pory zachował swój oryginalny, autentyczny charakter.

Kiedy odwiedziliśmy bazę harcerską zimą w zaspach śniegu mieliśmy wrażenie, że znaleźliśmy się w czymś na kształt Miasteczka Twin Peaks. Teraz baza ożywa na wiosnę – jest miejscem gdzie pod okiem opiekującego się nią komendanta Roberta Pasymowskiego bytuje wiele zwierząt: po wzgórzach wędrują dziki, a między domkami można czasem spotkać jelenia Grzegorza, jaszczurki i borsuki. To taka oaza wśród nowo wybudowanych strzeżonych osiedli – teren jest niby ogrodzony, ale tak naprawdę granica między nim a lasem jest bardzo umowna: baza staje się lasem, a las – całkiem dosłownie – przedostaje się do bazy – mówi Natalia Cyrzan.

 

Kontakt

Natalia Cyrzan

Natalia Cyrzan

W IKM pełni funkcję kierownika projektów i tworzy lub współtworzy Odcinki, Miejsca, Narracje, cykle wykładów i spotkań oraz koncerty realizowane zarówno w siedzibie Instytutu jak i w innych przestrzeniach Gdańska.

natalia.cyrzan@ikm.gda.pl

tel. 664976235