Metropolitalne Forum Kultury

Projekt archiwalny

I Metropolitalne Forum Kultury

Edukacja Kulturalna Pomorza: diagnoza, wyzwania, zobowiązania
Gdańsk – Sopot, 17 – 18 września 2014

17 i 18 września, w Sopocie i w Gdańsku, nauczyciele, edukatorzy, przedstawiciele instytucji kultury, samorządów i rządu spotkają się na I Metropolitalnym Forum Kultury zorganizowanym pod hasłem Edukacja Kulturalna Pomorza: diagnoza, wyzwania, zobowiązania. Założeniem dwóch dni rozmów o edukacji kulturalnej jest wypracowanie rekomendacji dotyczących potrzeb przedstawicieli instytucji kultury i placówek edukacyjnych, spotkanie tych grup i wspólna dyskusja.

Organizatorami I Metropolitalnego Forum Kultury są Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Kultury Miejskiej i Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny. Za przygotowanie programu odpowiada Instytut Kultury Miejskiej. Podczas Forum wystąpią eksperci i praktycy z zakresu edukacji kulturalnej, którzy wezmą udział w dyskusjach panelowych, kameralnych rozmowach przy stolikach i prezentacjach dobrych praktyk projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Celem Forum jest określenie potencjałów, jakie mogą przyczynić się do zmian systemowych w edukacji kulturalnej, zwiększenia współpracy między instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, szkołami, samorządami i innymi, oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi, a także podniesienie jakości oferowanych programów.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do rejestracji od 11 sierpnia 2014 na: www.forumkultury.eu – tam też dostępny jest program Forum. Udział w I Metropolitalnym Forum Kultury jest bezpłatny.

Dwudniowe Metropolitalne Forum Kultury podzielone będzie na bloki tematyczne. 17 września organizatorzy zapraszają do Sopotu do  Państwowej Galerii Sztuki, a 18 września do Gdańska.

W dyskusjach panelowych wezmą udział m.in.: prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański), Katarzyna Hall (Stowarzyszenie Dobra Edukacja), Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury), Marta Białek – Graczyk (prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „ę”), Wiktor Jędrzejec (Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Joanna Berdzik (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej), przedstawiciele Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Unii Europejskiej, Anna Michalak Pawłowska (Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds Edukacji Kulturalnej, Filip Schmidt (Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania), Hanna Wróblewska (Dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki), Mirosław Filiciak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Alicja Pacewicz (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Anna Mazgal (Centrum Cyfrowe), Łukasz Kowalski (Brama Grodzka), Szymon Kloska (Instytut Książki).

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: forum@forumkultury.eu
Osoby, które wezmą udział w Forum otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie.

Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Kultury Miejskiej, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny
Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum Edukacji Nauczycieli.
Patronat medialny: Radio Gdańsk

Kontakt

Ana Matusevic

Ana Matusevic

Specjalistka ds. promocji i organizacji projektów literackich w Instytucie Kultury Miejskiej.

e-mail: ana.matusevic@ikm.gda.pl
Twitter: @anamatusevic
tel. 664975905