Obserwatorium Kultury w Gdańsku działa od 2012 roku. Obserwatorium realizuje projekty badawcze dotyczące kultury, w szczególności zmian sposobów uczestnictwa i działania w tym obszarze. Celem obserwatorium jest pośredniczenie między światem teorii i praktyki kulturalnej.

Obserwatorium Kultury w Gdańsku włącza się w prace nad programami strategicznymi dotyczącymi kultury w mieście, organizuje interdyscyplinarne konferencje łączące środowiska praktyków i badaczy, warsztaty i spotkania oraz zajmuje się działalnością wydawniczą.

Wersje elektroniczne publikacji Obserwatorium Kultury są dostępne w repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej.

 

Kontakt

Natalia Brylowska

W IKM zajmuje się projektami badawczymi prowadzonymi przez Obserwatorium Kultury oraz konsultacjami społecznymi i ewaluacją działań instytucji kultury.

e-mail: natalia.brylowska@ikm.gda.pl

Sławomir Czarnecki

W Instytucie Kultury Miejskiej koordynuje program Obserwatorium Kultury.

slawomir.czarnecki@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2018