ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Projekt wydawnictwa pod redakcją prof. Małgorzaty Omilanowskiej, dr hab. Jakuba Szczepańskiego i dr Jacka Friedricha. Pomyślany jest jako pierwsza próba kompleksowego opracowania architektury Gdańska, od najstarszych zachowanych reliktów budowli miejskich po architekturę współczesną, z uwzględnieniem niektórych ważnych dla historii miasta, a już nieistniejących budynków. Każdy z około 700 opracowywanych obiektów posiadać będzie własną notę katalogową zawierającą aktualny stan badań w postaci podstawowych danych historycznych, opis architektoniczny oraz bibliografię z uwzględnieniem dostępnych opracowań i archiwaliów.

Powstawanie Atlasu pomyślane jest jako przedsięwzięcie interdyscyplinarne, którego celem jest zaangażowanie i integracja gdańskiego środowiska naukowego skupionego na badaniach architektury. Z propozycją współpracy zwracamy się zarówno do uznanych specjalistów jak i młodych badaczy związanych z gdańskimi wyższymi uczelniami (Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Sztuk Pięknych). Współpracujemy także z instytucjami kulturalnymi, placówkami naukowymi, badawczymi i muzealnymi.

Mamy nadzieję, że „Atlas Architektury Gdańska” jako łatwo dostępne i rzetelne źródło informacji znajdzie szerokie wykorzystanie przede wszystkim wśród historyków sztuki, architektów, konserwatorów zabytków, przewodników turystycznych jak również pasjonatów, stwarzając dodatkowo dobrą podstawę dla dalszych badań i publikacji zarówno naukowych jak i popularnych.

Kontakt

Anna Perz

Anna Perz

Absolwentka architektury i urbanistyki na Politechnice Gdańskiej, doktorantka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim.

e-mail: anna.perz@ikm.gda.pl