Gdańskie Miniatury to trwający od 2009 roku projekt edukacyjny, który korzystając z formy gry terenowej, pozwala odkrywać dzieciom i dorosłym zainteresowanym historią Gdańska niezwykłe miejsca i postacie związane z miastem.

Zabawa przybiera różne formy: od gry w poszczególnych dzielnicach Gdańska, przez cykle tematyczne (Gdańsk wielokulturowy, legendy gdańskie, wielkie kobiety Pomorza), po uczęszczanie trasami proponowanymi przez same dzieci i młodzież. Gdańskie Miniatury realizowane są w cyklu szkolnym i tak jak rok szkolny podzielone na semestr zimowy oraz letni. Po każdym semestrze odbywa się uroczysty finał z udziałem najbardziej aktywnych zwiedzających i wręczenie nagród – biletów wstępu do gdańskich instytucji kultury.

 


www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl


Kontakt

Margareta Sobczak

Instytut Kultury Miejskiej 2019