Miasta, mity, mistyfikacje to cykl comiesięcznych wykładów, których bohaterami są miasta rozumiane nie tylko jako twory przestrzenne i struktury urbanistyczno-architektoniczne, lecz również jako obszary nawarstwień kulturowych, palimpsestowych historii i społecznych interakcji. Miasta jako kreacje ideologiczne i symboliczne miejsca; miasta obrosłe mitami i miasta uwikłane w historię. Podczas najbliższego spotkania dr Jacek Friedrich opowie o Amsterdamie. W grudniu dr Łukasz Sadowski przybliży uczestnikom wietnamski Sajgon.

Kuratorem cyklu jest Hubert Bilewicz.

Wykłady odbywają się raz w tygodniu, zawsze w środy o godzinie 19.00. Zapraszamy do Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40.


mapka-miast

Harmonogram wykładów

16.11, godz. 19.00, Amsterdam, dr Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański, Muzeum Miasta Gdyni)

7.12, godz. 19.00, Saigon (…) I’m still only in Saigon, dr Łukasz Mikołaj Sadowski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

18.01, godz. 19.00, Helsinki, dr Jacek Friedrich (Uniwersytet Gdański, Muzeum Miasta Gdyni)

22.02, godz. 19.00, Paryż miasto sztuki: mit, zwycięstwo i upadek. Perspektywa Józefa Czapskiego, dr Zbigniew Mańkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

29.03, godz. 19.00, Petersburg i powstanie nowoczesności. Od Dostojewskiego do Brodskiego, dr Zbigniew Mańkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

19.04, godz. 19.00, Mokre miasto Hamburg, dr Monika Zawadzka (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

31.05, godz. 19.00, Przeminęło z wiatrem? O architekturze miast południa USA. Nowy Orlean, Natchez, Atlanta, Miami, dr Łukasz Mikołaj Sadowski (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

Kontakt

Larysa Sałamacha

Związania z Instytutem Kultury Miejskiej od lipca 2012 roku. Zaangażowana w organizację projektów kulturalnych i społecznych, a także działalność sieni.

larysa.salamacha@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej 2016